Przejdź do treści

Jak z powodzeniem wdrożyć OKR-y?

Jak wdrożyć OKR-y (z powodzeniem)

Przygotowanie wdrożenia OKR-ów w organizacji jest jednym z kluczowych czynników sukcesu tego przedsięwzięcia.

Wdrożenie OKR-ów w organizacji przynosi wiele korzyści, które są odczuwalne już po zakończeniu pierwszego cyklu OKR (np. pierwszego kwartału). Na organizacje wdrażające OKR-y czyha wiele pułapek. Dodatkowo pojawia się niezwykle groźny czynnik, który potrafi zdecydować o niepowodzeniu wdrożenia. ten czynnik to zniechęcenie.

Jak zatem z powodzeniem wdrożyć OKR-y w firmie lub instytucji?

Fazy wdrożenia metody OKR

Patrząc na proces wdrażania metody OKR w organizacji oraz sam proces planowania i realizacji celów można przedstawić te oba procesy na wspólnym schemacie (poniżej):

Fazy wdrażania metody OKR. Fazy procesu OKR.

Co może pójść nie tak?

Błędy popełnione w fazie przygotowania (tzw. Fazie „0”) mogą skutkować niepowodzeniem całego wdrożenia metody OKR w firmie albo znacznie utrudnić wdrożenie. Do najczęstszych błędów popełnianych w Fazie „0” należą:

  • „Skok na głęboką wodę”, czyli rozpoczęcie wdrożenia bez fazy przygotowania na podstawie przeczytanego jednego artykułu lub książki o OKR-ach. Błąd ten wynika w dużej mierze z pułapki prostoty,
  • Syndrom JWL„, czyli Ja Wiem Lepiej, co dla innych jest dobre. Pomysłodawcy wdrożenia OKR-ów w organizacji są tak przekonani o korzyściach płynących z jej wdrożenia, że nie dbają o motywowanie pracowników i angażowanie ich w proces,
  • Bat na pracowników„, czyli wybór metody, która ma zmusić pracowników do realizacji stawianych im celów. W łagodnej wersji, taki bat nazywa się Zarządzanie przez Cele (Management by Objectives). (Zobacz: pułapka rozliczania),
  • Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, każda droga zaprowadzi Cię donikąd„, czyli planowanie OKR-ów rocznych bez sformułowania lub spisania strategii organizacji.

Pobieżny przegląd możliwych błędów pokazuje, że etap przygotowania może decydować o sukcesie lub porażce wdrożenia OKR-ów w organizacji.

O czym należy pamiętać?

Poniżej znajdziesz krótką listę wskazówek pozwalającą na uniknięcie błędów w fazie przygotowania wdrożenia metody OKR w organizacji:

  1. Traktuj wdrożenie metody OKR, jako zmianę. Pamiętaj, że mogą wystąpić efekty związane ze zmianą np. opór oraz, że dysponujesz całym zestawem narzędzi wspierających projektowanie i wdrażanie zmian.
  2. Angażuj pracowników i menedżerów już na etapie projektowania wdrożenia.
  3. Buduj zrozumienie, czym jest metoda OKR i pokazuj, jakie korzyści płyną z jej wdrożenia.
  4. Zaczynaj od strategii.
  5. Nie kopiuj sposobów wdrożenia z innej firmy, chyba że wiesz, że jest ona dokładnie taka sama, jak Twoja (strategia, kultura organizacji, liczba pracowników, klienci itp.).
  6. Zatrudniaj fachowców, którzy wesprą wdrożenie. Zewnętrzny OKR Coach pomoże rozwiązać problemy i dostrzec czyhające pułapki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *